Wettelijke Rente.NL
Wettelijke rente 2022 | Tarieven wettelijke rente 2022 en eerdere jaren | Handelsrente en boeterente
PARTNER SITES:
IngebrekestellingVoorbeeld.nl
Incassodooradvocaten.nl
Echtscheidingsadvocaten.nl
AdvocatenGids.nl
Griffierecht.nl
IncassoBureaus
Minimumloon.nu
Kunst kopenWANNEER IS DE HOGERE WETTELIJKE RENTE VERSCHULDIGD?

* vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur;

* vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de prestatie in het geval dat de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de prestatie;

* vanaf 30 dagen na de dag waarop de afgesproken termijn van goedkeuring of aanvaarding is verstreken in het geval is afgesproken dat de ontvanger van een prestatie binnen een bepaalde termijn kan besluiten de prestatie goed te keuren of te aanvaarden;

* deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden, een andere betalingstermijn zijn overeengekomen (langer of korter).
| adverteren op WettelijkeRente.NL ? |
InformationStart Internet Concepts. Premium Websites & Premium Domains
Art Gallery Voûte