Wettelijke Rente.NL
Wettelijke rente 2022 | Tarieven wettelijke rente 2022 en eerdere jaren | Handelsrente en boeterente
PARTNER SITES:
IngebrekestellingVoorbeeld.nl
Incassodooradvocaten.nl
Echtscheidingsadvocaten.nl
AdvocatenGids.nl
Griffierecht.nl
IncassoBureaus
Minimumloon.nu
Kunst kopen
WAT IS WETTELIJKE RENTE ?

De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van de schuldenaar die ingebreke is gebleven.

HOGERE WETTELIJKE RENTE VOOR HANDELSTRANSACTIES EN LAGERE WETTELIJKE RENTE VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES

Per 1 december 2002 dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de lagere wettelijke rente die van toepassing is op consumententransacties (waarbij een consument is betrokken) en de hogere wettelijke rente die van toepassing is op handelstransacties, d.w.z. tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

Het hogere tarief voor handelstransacties is een vaste rente van 7%, waaraan het variabele tarief van de Europese Centrale Bank voor de basis herfinancieringsrente wordt toegevoegd. De wettelijke rente die loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend gedurende een half jaar. Voor het actuele tarief van de basis herfinancieringsrente kunt u de volgende link van de Europese Centrale Bank raadplegen: www.ecb.int

De hogere wettelijke rente is niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Hier kan een beroep worden gedaan op de lagere wettelijke rente voor consumenten.| adverteren op WettelijkeRente.NL ? |
InformationStart Internet Concepts. Premium Websites & Premium Domains
Art Gallery Voûte